UURI

Siin on välja toodud kasulikke allikaid, kui soovid tervist

puudutava infoga lähemalt tutvuda või lihtsaid

praktilisi nõuandeid.

Endale sobivad klapid ja kõrvatropid saad mõistliku tasu eest hästi varustatud apteekidest, ehitus- ja muusikapoodidest.

Kuulmiskaitsed/kõrvaklapid:

KUS TESTIDA?

Infokeskkonnad:

Erinevaid kuulmisteste saab reeglina teha kõikides Eesti väiksemates ja suuremates haiglates ning kuuldeaparaate pakkuvates erakeskustes (nt Audiomed, Medicum, Fertilitas, Qvalitas jpt)

 

Haiglas testile suunab üldiselt kõrvaarst (kelle juurde on suunanud perearst) ning kuuldeaparaate müüvates erakeskustes saab inimene otse pöörduda audioloogi/kuulmisnõustaja vastuvõtule.

RAHVATERVIS & TÖÖOHUTUS

Terve Kuulmise Abimees lähtub oma materjalis ja ohutute praktikate soovitustes ka Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu seadusandluses sätestatud direktiividest

Kuulmistervis.ee © 2020